Naposledy aktualizováno: 16.12.2020 15:50:18
Na úvodní stranu

Knihovna Stěžírky

Nabízené služby –  co může návštěvník očekávat?

 

- půjčování knih vlastních i knih z výměnného fondu, který zajišťuje        Knihovna města Hradec Králové

- beletrie českých autorů i překladů v široké škále literárních žánrů       (romány, povídky, cestopisy, životopisy, detektivky, sci-fi, lieratura        faktu atd.)

- naučné literatury

- literatury pro děti: beletrie a naučné

- rezervace knih

- půjčování časopisů

- prezenční půjčování velkých encyklopedických knih

- přístup k Internetu a tisk informací

 

 Jak se stát čtenářem a jak si půjčovat


V knihovně vyplníte přihlášku, v níž se zavážete k dodržování knihovního řádu.  Obdržíte čtenářský průkaz, který Vás opravňuje 

k využívání výpůjčních a dalších služeb.

K registraci dětí do patnácti let je třeba, aby přihlášku potvrdili rodiče nebo jejich zákonní zástupci.
Knihy, časopisy a ostatní dokumenty si u nás můžete vybírat z volně přístupného fondu, vystaveného v knihovně. Vybrané dokumenty Vám mohou být zapůjčeny prezenčně (ke studiu v knihovně) nebo absenčně (mimo knihovnu). Některé specializované části knihovního fondu trvale uchováváme a dostanete je proto ke studiu nebo prohlížení jen v prostorách knihovny.

Výpůjční lhůta je jeden měsíc. Potřebujete-li dokument déle, můžete před uplynutím výpůjční lhůty požádat osobně, telefonicky nebo e-mailem o prodloužení výpůjčky. Jinak se vystavujete povinnosti zaplatit poplatky z prodlení a našim písemným upomínkám.

Pokud je dokument, který potřebujete, právě půjčený jinému čtenáři, můžete si jej pro sebe zajistit zamluvenkou. Okamžitě po vrácení dokumentu budete vyrozuměni e-mailem a kniha Vám bude rezervována.

Údaje o poplatcích za různé služby knihovny i o sankčních poplatcích najdete v ceníku. Podrobnější informace Vám rádi podáme přímo v knihovně.

 

 

 

Ceník:

Rozhodnutím rady obce se v knihovně vybírají poplatky:
- děti od 11 do 15 let a důchodci nad 65let 30 Kč za kalendářní rok
- ostatní čtenáři 50 Kč za kalendářní rok
- od poplatku jsou osvobozeny děti, navštěvující 1. stupeň ZŠ