Naposledy aktualizováno: 16.12.2020 15:50:18
Na úvodní stranu

Knihovna Stěžírky

Historie Obecní knihovny Stěžírky sahá někdy do r. 1972. V kronice Stěžírek jsou zapsána jména knihovnic – pí Jindřiška Ludvíková a Markéta Karabinošová. Dříve měla knihovna svůj prostor na Obecním úřadu Stěžírky, který sídlil v místech dnešní zastávky MHD. Po dostavbě Kulturního domu ve Stěžírkách, byla knihovna přemístěna do prostor KD a od té doby je k dispozici občanům Stěžírek. V roce 1992 nastoupila nová knihovnice pí Eva Kloučková. Starala se o duševní vzdělávání spo­luobčanů, sez­namovala je s knižními novinkami, apod. V r. 2014 byla oceněna titulem Nejlepší neprofesionální knihovnice roku v Královéhradeckém kraji. Od léta 2014 probíhala velká rekonstrukce Kulturního domu a  současně i prostor knihovny byl rozšířen a vylepšen. Byly pořízeny nové regály, stoly a židle z prostředků obce Stěžery. A vánoční večírek žen kolem knihovny se už v prosinci 2014 konal ve vylepšených a nazdobených prostorách knihovny. Ke dni 31. 10. 2016 se pí Kloučková rozhodla předat knihov­nickou štafetu pí Květě Odvárkové, protože ji už delší dobu zrazovalo zdraví a nemohla se své funkci věnovat tak, jak byla vždycky zvyklá. 

Tak vyrážíme na další cestu pod vedením nové knihovnice a čas ukáže zda změna…